האם יצליח קצב להתאבד?

 

המדינה חייבת להגן על קצב

 פרקליטו של משה קצב מצוטט היום כמי שחושש שקצב ישים קץ לחייו

בטרם כניסתו לכלא לריצוי עונש המאסר בגין אונס, מעשים מגונים ושיבוש הליכי משפט.

רבים מאד טוענים כי מלבד העובדה שזה צעד צפוי ומתבקש,

הרי שזה גם צעד רצוי. התאבדותו של קצב תחסוך ממדינת ישראל

התבזות כלפי פנים וכלפי חוץ של נשיא במדי אסיר, תחסוך כסף רב

הכרוך באבטחתו ותנאי מאסרו המיוחדים ותביא לשכחה מזורזת

של אחת הפרשיות העגומות בציבוריות הישראלית.

במהלך מאסרו יעשה שרות בתי הסוהר הכל על מנת להגן על

חייו של קצב מפני עצמו, אבל מי יגן עליו עד אז?

אני גורס שזו חובתה של המדינה להגן על חייו של קצב גם בתקופה זו

של טרם כניסתו לכלא והאינטרס הציבורי הוא שקצב יישאר בחיים ויירצה את עונשו.

על פניו, נראה שעונש מוות שיגזור קצב על עצמו הינו כבד יותר

מכמה שנות מאסר, בעיקר משום שזה עונש בלתי הפיך.

ואולם, אין זה עונש אלא בחירה ולקצב העבריין אין זכות בחירה.

האינטרס הציבורי הוא שקצב יירצה את עונשו והעם יראה את המראותוישמע את הקולות.

התאבדות במקרה כזה היא השתמטות מעונש

ובריחה מהכרה והודאה, ואלה מותרות שהטראומה

הציבורית שגרם קצב אינה יכולה להרשות לעצמה.

גרסה להדפסה גרסה להדפסה       שליחה לחבר שליחה לחבר